Po naučných stezkách Karlovarského kraje 8.

 

Lubsko

 

Dnešní cesta za poznáním nás dovede do města Luby a jeho okolí. Můžeme se vydat vlakem (žel. trať 144 Tršnice - Luby), po silnici autem nebo na kole od Kynšperka n.O. nebo Kraslic.

 

Naučná stezka je tématicky zaměřená na historii mikroregionu a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. Května budeme vracet zpět. Od vlakového nádraží je to tedy nedaleko a parkoviště pro mototuristy je hned před radnicí.

 

Vedle naučných panelů se můžeme orientovat podle turistické značky naučné stezky. Na základní trasu dlouhou 9 km se lze vydat pěšky nebo na kole (trekingová a horská kola)         a kdo bude mít dost sil, absolvuje ještě odbočku k Vysokému kameni  a prodlouží si tak výlet ještě o 6 km. Terén na trase stezky je středně náročný a  vhodný i pro rodinnou turistiku. Přibližně jedna třetina trasy vede po asfaltových komunikacích, zbytek pak po lesních              a polních cestách. Základní trasa se dá zvládnout pěšky v rozmezí 2 – 4 hodin, na kole za 1 až 2 hodiny.

 

Co se dozvíme na jednotlivých zastávkách z naučných panelů ? Ještě ve městě jsou umístěné panely č. 1 – 5 (Vymezení a terénní profil NS Lubsko; Socha houslaře - symbol výroby houslových nástrojů v Lubech; Lubsko; Tradice houslařství; Pomník osvobození           a vývoj Lubska po 2. svět. válce). Panel č. 6 (Půdní typy na Lubsku) už najdeme na okraji města pod golfovým hřištěm. Od něj pak projdeme stromovou alejí k ruinám tvrze a zámku v Horních Lubech. Pozor - panel č. 7 stojí ve svahu vlevo od čela budovy (stezka zámek neobchází). Z panelu č. 8 se získáme přehled o chráněných biokoridorech a začlenění Lubska do mezinárodního rámce ochrany přírody a text panelu u vodárny v Horních Lubech č. 9 je věnován hydrologické poměrům na Lubsku. Cesta k dalším zastávkám už vede širším okolím města. Na zastávce s panelem č. 10 u cesty k malému hraničnímu přechodu Luby / Wernitzgrün se seznámíte s obchodem a společenským životem na hranicích před a po 2. svět. válce. Po výstupu do poloviny vrchu Tříslová se můžeme zahloubat nejen nad geologickým začleněním Lubska (č. 11), ale také nad absolvováním tříkilometrové odbočky k přírodní památce Vysoký kámen (také po červené značce pro pěší). Od Vysokého kamene je nutné dobře sledovat značení, nebo se k panelu č. 11 vrátit stejnou cestou (měli jsme problémy najít vyznačenou zkratku k další zastávce). Živočišné druhy na Lubsku je téma naučného panelu č. 12, třináctka seznamuje s vegetací na Lubsku a klimatickými poměry        a text panelu č. 14 se začleněním Lubska do širší krajiny (panorama Chebské pánve z vrchu zvaného „U rozhledny“). V úseku mezi zast. č. 13 a 14 je snadné přehlédnout značky na poli a zabloudit, proto je nutné značení věnovat zvýšenou pozornost. Od čtrnácky už scházíte zpět do města k panelu č. 15 (tabule chybí a není zatím známé ani její tématické zaměření). Pod základní školou najdeme předposlední zastávku a panel č. 16 s tématem „Vývoj počtu obyvatel a národnostní skladba před a po 2. svět. válce“. Masarykovou ulicí pak sejdeme k Farnímu kostelu sv. Ondřeje a panelu č. 17. Nacházíme se opět u budovy městského úřadu a konce naučné stezky.

 

Můžeme ještě navštívit expozice Historie města Luby v budově radnice (pracovní dny otevřeno v době od 8.00 do 18.00 (pondělí), 14.30 (út a čt), 17.00 (středa), v pátek jen do 13,30. Návštěvy o víkendech je nutné si domluvit předem (tel. 354 420 410 - p. Kreuzinger nebo 354 420 412 – paní Dvořáková).

 

Dodám ještě, že celou lokalitu najdete na mapě KČT č. 1 Ašsko a Chebsko a přání příjemně stráveného času při poznávání této naučné stezky.

 

Ladislav Zoubek

KČT Karlovarský kraj, oblastní výbor